Tampuuri Graafinen raportointi.

Tampuuri Graafinen raportointi tuo laatua dataan, prosesseihin ja
päätöksentekoon relevatilla visualisoidulla datalla

Tampuuri Graafinen raportointi on visuaalisten ja vuorovaikutteisten raporttien luomista Tampuuri Tietovarasto-moduulin datasta Microsoftin Power BI -ohjelmalla.

Raporteissa tiedot esitetään koontinäkyminä tapauskohtaisesti, joihin tiedot on koottu yhteen kulloisenkin tarpeen mukaan. Tampuurin Graafisen raportoinnin avulla voit tarkastella vaikkapa ilmoitushallinnan ilmoitusten läpimenoaikoja ja saapuneiden hakemusten lukumäärää sekä vapaita asuntoja.

Tampuuri Graafinen raportointi raportointi sisältää kolme raporttipakettia: Asuttaminen, Tekninen ja Kihla. Näiden lisäksi raportteja on mahdollista muokata asiakkaan tarpeiden mukaan.