Tampuuri Graafinen raportointi

Tampuuri Graafinen raportointi tuo laatua dataan, prosesseihin ja päätöksentekoon relevantilla visualisoidulla datalla.Tampuuri Graafinen raportointi on visuaalisten ja vuorovaikutteisten raporttien luomista Tampuuri Tietovarasto– moduulin datasta Microsoftin Power BI -ohjelmalla. Raporteissa tiedot esitetään koontinäkyminä tapauskohtaisesti, joihin tiedot on koottu yhteen kulloisenkin tarpeen mukaan.

Graafisen raportoinnin avulla voit tarkastella vaikkapa ilmoitushallinnan ilmoitusten läpimenoaikoja ja saapuneiden hakemusten lukumäärää sekä vapaita asuntoja. Tampuuri BI sisältää kolme raporttipakettia: Asuttaminen, Tekninen ja Kihla. Näiden lisäksi raportteja on mahdollista muokata asiakkaan tarpeiden mukaan.