Visma Tampuuri

Ota yhteyttä!

Vesitehokkuuden johtava toimija Envera Oy (Fiksuvesi) ja kiinteistöalan ohjelmisto-osaaja Visma Tampuuri yhteistyöhön

Visma Tampuuri ja Envera Oy ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on kiinteistöjen vesitehokkuuden parantaminen. Veden hinta on noussut viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin 60 % Suomessa, mutta nyt edessä on huomattavasti kovemmat hinnankorotukset. Hinnan korotukset johtuvat korjausinvestoinneista vanhentuvaan vesijohtoverkostoon ja veden puhdistuksen kiristyvistä määräyksistä.

Kiho mukaan Visma Tampuurin kumppaniohjelmaan

Kenttätöiden johtamisen työkalua tarjoava Kiho on liittynyt Visma Tampuurin kumppaniohjelmaan. Yhteistyön tavoitteena on helpottaa kiinteistöjen hoitoa ja ylläpitoa. Kihon ja Tampuurin välille toteutetaan integraatio, jonka myötä kiinteistönhoidon kentällä tekemät työt ovat aina ajan tasalla myös Tampuurissa. Huoltotehtävät siirtyvät vastaavasti Tampuurista Kiho Tehtävät -palveluun. 

Visma Tampuuri, Kamstrup ja EnerKey yhteistyöhön – helppoutta huoneistokohtaiseen vesilaskutukseen

Visma Tampuuri, Kamstrup ja EnerKey tarjoavat yhteistyössä asuinkiinteistösektorille vaivattoman palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa kulutukseen perustuvan vesilaskutuksen yhdistäen markkinoiden johtavien toimijoiden palvelut. Yhteistyön tavoitteena on muodostaa palvelukokonaisuudesta johtava standardiratkaisu Suomen markkinoille. Myös palvelukokonaisuuden kansainvälisiä laajenemismahdollisuuksia tutkitaan aktiivisesti.

Visma Tampuuri ja Kotopro yhteistyöhön

Kotopro ja Visma Tampuuri rakentavat kumppanuutensa myötä kiinteistöalalle läpinäkyvämpää toimintatapaa ja tehostavat kiinteistöalan ammattilaisten arkea. Kumppanuuden tavoitteena on edistää kiinteistöjen tehokasta rakentamista ja ylläpitoa.