Yksilöityjä raportteja kiinteistöalan tarpeisiin

Raporttien avulla jokainen kiinteistöalan yritys voi tehdä toiminnastaan paremmin ennustettavaa ja johdettavaa, koska saatte haluamanne raportit eteenne järjestelmästä koska tahansa. Tampuuria käyttävät esimerkiksi vuokrataloyhtiöt, säätiöt, isännöintitoimistot, huoltoyhtiöt sekä toimitilakiinteistön omistajat. Raporttien avulla löydätte prosessistanne parhaiten ja heikoiten toimivat kohdat. Näin kehitystoimenpiteisiin on helpompi ryhtyä, kun tukenanne on konkreettista dataa.