Tampuuri Tietovarasto

Tampuuri Tietovarasto mahdollistaa Tampuurin sisältämän tiedon siirtämisen omaan analysointikäyttöön.

Operatiiviset raportit ovat kaikille samoja, kun taas Tampuuri Tietovaraston datan avulla voi luoda yksilöityjä raportteja. Koko Tietovaraston data on myös käytettävissänne, joten raportoinnin laajentaminen on mahdollista niin paljon kuin tarve vaatii. Jos teillä ei löydy tähän osaamista, niin voimme toteuttaa raportoinnin laajennuksen puolestanne projektiluonteisesti.

Perinteisesti Tietovaraston dataa hyödynnetään johdon raporttien tekemiseen tai tiettyjen tunnuslukujen seuraamiseen. Esimerkkejä Tietovarasto-moduulin raporteista ovat käyttöasteen seuranta tai huoltoilmoitusten läpimenoaika.

Raakadatan perusteella voitte tehdä millaisia raportteja ikinä tarvitsettekaan. Tampuuri tietovaraston dataa voidaan hyödyntää Tampuuri Graafinen raportointi-moduulissa.