Käyttöpäiväkirja Tampuurin avulla

Tampuurin Käyttöpäiväkirja on Huoltokalenteria tukeva työkalu, johon kiinteistönhoitohenkilökunta merkitsee kohteen tapahtumat ja häiriöt, sekä niistä aiheutuneet toimenpiteet.