Visma Sirius

Ota yhteyttä!
« Takaisin: Ajankohtaista

Tampuurissa modernia ohjelmistokehittämistä tehdään asiakkaita osallistaen

10.6.2024

Tampuurissa modernia ohjelmistokehittämistä tehdään asiakkaita osallistaen

Tampuuri on kiinteistönhallinnan tarpeisiin kokonaisvaltaisesti vastaava ohjelmisto, joka tehostaa liiketoimintaa automaation ja sähköisten asukaspalveluiden kautta. Hyvä asiakaskokemus on tuotekehityksen kulmakivi, sillä Tampuurin tulee helpottaa useiden eri käyttäjien arkea.

Tampuurin tuotehallinnan parissa työskentelevälle Tarmo Hiltulalle hyvä asiakaskokemus syntyy välittämisestä – sekä siitä, että tunne välittyy myös asiakkaalle. Tarpeita ja esiin nousseita ongelmia lähdetään käsittelemään ajatuksella, että ne hoidetaan kunnialla loppuun.

“Meille on tärkeää palvella asiakasta ja löytää ratkaisuja yhdessä. Jos kohdalle osuu tilanne, jossa oma osaaminen loppuu kesken, lähdemme etsimään oikeaa henkilöä tai tahoa, joka pystyy viemään asiaa eteenpäin.”, Hiltula kertoo.

Hyvään asiakaskokemukseen panostaminen on tärkeää paitsi Tampuurille, myös sitä kehittävälle Visma Siriukselle, sillä sen avulla koko palvelukokonaisuuden on mahdollista erottautua kilpailusta.

“Haluamme, että käytössä oleva palvelukokonaisuus toimii äärettömän hyvin, ja siksi asiakaskokemusta kehitetään meillä yli tuoterajojen. Asiakkaille on tultava tunne, että hänen tarpeillaan ja päivittäisellä tekemisellään on meille aidosti merkitystä”, Hiltula avaa.

 

Palautteesta toimivaksi ominaisuudeksi – asiakas on osa Tampuurin kehitystiimiä

 

Tampuurin kehitystyön lähtökohtana on asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden tunnistaminen mahdollisimman hyvin. Asiakkaat pääsevät osaksi Tampuurin kehittämistä asiakasportaalin ideapalstalla, jonka kautta jokaisella on mahdollisuus jättää omia kehitysehdotuksia tai äänestää muiden ideoita. Myös workshopit, haastattelut ja muut keskustelut ovat tärkeä osa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden huomioimista.

Asiakasrajapinnassa työskentelevillä myyjillä, konsulteilla, projektipäälliköillä ja asiakastuella on merkittävä rooli palautteen keräämisessä.

“Uusia ominaisuuksia tuodaan pitkälti asiakaspalautteiden pohjalta, sillä heillä on paras näkemys siihen, miten Tampuuri auttaa heitä ja heidän asiakkaitaan parhaiten. Kun kehitystyöhön saadaan mukaan suurempi ja moniäänisempi joukko, on lopputulos usein kaikille parempi”, Hiltula sanoo.

Asiakkaiden kuulemisen keinoja kehitetään jatkuvasti. Seuraavaksi olisi tarkoitus saada asiakkaat tiiviimmin osaksi tuotekehitystä Käräjät-kehitysmallin kautta. Kahdeksan viikon sykleistä koostuvassa mallissa “käräjöidään” eli katselmoidaan yhdessä, millaisia nostoja sidosryhmiltä on tullut, ja miltä tuotekehityksen roadmap näyttää. Sen jälkeen tulevan kehityssyklin työstettävät ideat lukitaan yhdessä.

“Jatkossa haluamme hieman haastaa asiakkaita osallistumaan kehitykseen laajemmin tiettyjen raamien ja teemojen kautta. Tulevaisuudessa jokaisen käräjöinnin alla asiakkaiden on mahdollista äänestää suosituimpien ideoiden joukosta mieluisin tulevalle kehitysjaksolle”, Hiltula kuvaa.

 

Hyvä asiakaskokemus edistää Tampuurin asiakkaiden liiketoimintaa

 

Iso osa Tampuurin palautteista ja kehitysideoista liittyy loppuasiakkaan arjen helpottamiseen. Vuokrataloille asukkaiden viihtyvyydellä ja asumisen asioiden vaivattomalla hoitamisella on iso merkitys, sillä hyvä asukaskokemus näkyy pitkinä vuokrasuhteina.

“Asiakkaamme haluavat tuottaa hyvää palvelua omille asiakkailleen, ja me voimme mahdollistaa sen. Siksi myös asukkaiden ja vuokralaisten asiakaskokemuksella on iso painoarvo Tampuurin kehityksessä”, Hiltula kertoo.

Esimerkiksi asukassivujen sähköisten palveluiden maksamisominaisuus on otettu ilolla vastaan. Sen avulla vuokran tai saunavuoron kaltaisia kuukausittaisia maksuja voidaan maksaa suoraan Tampuurin asukassivujen kautta maksukorttia tai maksamisen mobiilisovelluksia käyttäen. Sähköinen saunavuorojen varaus ja autopaikan jonotus ovat myös kiiteltyjä ominaisuuksia, sillä niiden ansiosta asiakaspalveluun ei tarvitse olla erikseen yhteydessä.

“Opiskelija-asuntoloissa asuu paljon myös vaihto-oppilaita, joilla harvemmin on käytössään suomalaista pankkitiliä vuokran tai vakuuksien maksamiseen. Kehityksen aikana totesimme, että laajemmat maksamisen vaihtoehdot ovat nykyaikaa, eikä ominaisuutta kannata rajata vain vaihto-opiskelijoihin. Näin jokainen voi hallita omaa talouttaan itselle sopivalla tavalla”, Hiltula kertoo.

Teknisten ominaisuuksien lisäksi kehityksessä huomioidaan myös asiakkaiden tapa käyttää Tampuuria: työskentelyä hankaloittavia toimintatapoja ei saa syntyä.

Asiakaskeskeinen ajattelu näkyy myös tulevaisuuden teknologiavalinnoissa. Kovaa vauhtia kehittynyttä tekoälyä pyritään tuomaan mukaan lähes tuotteeseen kuin tuotteeseen. Tampuurilla tekoälytrendin kelkkaan halutaan hypätä harkiten, jotta voidaan varmistaa aidon arvon syntyminen.

“Kävimme tekoälyaiheesta sisäistä pohdintaa ja ensimmäiseksi kulmaksi nousi se, kuinka asiakkaat tuodaan keskusteluun mukaan. Tämä kuvaa mielestäni Visma Siriuksen kulttuuria hienosti. Asiakkaillamme on paras näkemys siihen, millaisia tarpeita voimme uusien teknologioiden avulla ratkaista,” Hiltula summaa.

 

Tampuuri on osa kokonaisuutta ja me sitoudumme jokaisen tuotteen osalta ylläpitämään asiakaskokemusta keskiössä.

Öisen taivaan kirkkain tähti heijastaa kasvun aikaa Visma Real Estatelle – tervetuloa, Visma Sirius!

Tampuuri logo
Tampuuri logo