Visma Sirius

Ota yhteyttä!
« Takaisin: Ajankohtaista

Tampuuri-Käräjistä suuntaa kehitykselle

18.8.2023

Tampuuri-Käräjistä suuntaa kehitykselle

Keväällä 2023 kerroimme uudistuksista Tampuurin kehityksessä ja julkaisuissa. Muutosten taustalla vaikuttava Käräjät-niminen prosessi on uudistanut Tampuuri-ohjelmiston kehitystä ja tahdittanut Tampuuri-julkaisuja. 

Vuonna 2023 ja alkuvuodesta 2024 Tampuuri-julkaisujen matka kulkee Suomen historiallisten majakoiden pysäkeillä. Säännöllisesti julkaistavien kokonaisuuksien sisältö koostuu Tampuurin toimintoihin kehitetyistä parannuksista ja uusista ominaisuuksista. Julkaisujen taustalla pyörii jatkuvana Käräjät-niminen suunnittelu- ja työskentelymalli, jonka eri vaiheissa muotoillaan, priorisoidaan ja päätetään kuhunkin Tampuuri-julkaisuun sisältyvät kehitykset. 

kuva Bengtskär-majakasta, jonka mukaan Tampuurin vuoden ensimmäinen julkaisu nimettiin

Käräjät-prosessiin sijoittamalla tavoittelemme mahdollisimman suurta arvontuottoa Tampuuri-asiakkaillemme: haluamme luoda jokaisella kehitysjaksollamme sellaisia ominaisuuksia, jotka tuottavat Tampuuria käyttäville jotain lisäarvoa ja vastaavat työarjen tarpeisiin.

 

Rinnakkaiset kehitys- ja suunnittelusyklit pyörittävät prosessia

 

Käräjät-prosessi etenee kahdeksan viikon sykleissä. Kuusi viikkoa syklistä keskitytään kehitysvaiheeseen – uusien ominaisuuksien kehittämiseen ja vanhempien toimintojen parantamiseen sekä mm. kehitysten testaukseen. Kehitysvaiheen rinnalla valmistaudutaan toisaalta myös jo seuraavaan kuuden viikon jaksoon: Tampuurin sisäisissä tilaisuuksissa suunnitellaan, selvitetään ja muotoillaan tulevien kehitysjaksojen ideoita, jotta niistä voidaan keskustella ja päättää jakson päättävässä Käräjät-tilaisuudessa. 

Kuuden viikon kehitys- ja suunnitteluaikaa seuraa ns. cool down –vaihe, jolle on varattu prosessissa kaksi viikkoa. Cool downin aikana viimeistellään kuluneen kuuden viikon aikana rakennettuja ja suunniteltuja kokonaisuuksia, ja työstetään mahdollisia pienempiä kehitystöitä. Kahdeksan viikon päätteeksi pidetään Tampuurin sisäinen Käräjät-tilaisuus, jossa koottu tampuurilaisten joukko tekee lopulliset päätökset seuraavalle kehitysjaksolle toteutukseen valittavista kehitysaihioista. 

Kokonaisuus huipentuu Tampuuri-julkaisuun, jolla kuluneen kehitysjakson työstöt saatetaan asiakkaidemme hyödynnettäväksi. Tampuuri-julkaisu merkitsee myös seuraavan kehityssyklin alkua. 

Kuvio Käräjät-prosessin eri vaiheista

Kesäkuukaudet tuovat poikkeaman prosessiin: kevätkauden viimeistä Käräjät-tilaisuutta ja julkaisua seuraa pidempi kesälomatauko ennen seuraavia Käräjiä. Kesän jälkeen normaalitahtinen kahdeksan viikon sykli pyörähtää jälleen käyntiin.

 

Käräjillä tavataan!

 

Käräjillä Visma Siriuksen keskeiset asiantuntijat kokoontuvat yhteen keskustelemaan ja arvioimaan edellisen kahdeksan viikon aikana muotoiltuja kehitysideoita. Monialainen osallistujien joukko koostuu sekä asiakkaiden kanssa työskentelevistä että teknisistä asiantuntijarooleista. Tilaisuudessa päätetään, mitkä edeltävien viikkojen aikana Käräjille valmistelluista ideoista valikoituvat toteutettavaksi seuraavaan kehitysjaksoon: valtaosa kehitysideoista kumpuaa asiakkaidemme arjesta ja näkökulmista.

Asiakkaidemme tarpeet ja toiveet ovatkin koko Käräjät-prosessin perusta. Asiakastoiveita nostetaan kehitysideoihin asiakastukemme, myyntimme ja asiakasvastaaviemme kautta. Käräjien yhteisellä päätöksenteolla pyritään siihen, että Tampuurin kehitys ohjataan kohti mahdollisimman palvelevaa ja reilua kurssia. 

Kehitysaihioiden potentiaalia tuotantoon puntaroidaan vallitsevasti niiden asiakasarvon, mutta myös kokonaisvaikutusten ja toteutuksen kiireellisyyden kautta. Kehitystoiveiden ja -ideoiden lisäksi käräjöintiä käydään myös Tampuurin sisäisistä ja ajankohtaisista aiheista, kuten ylläpidollisista ja lakisääteisistä kehityksistä, jotka luonnollisesti ovat pakollisia tai kriittisiä toteuttaa juuri tiettynä ajankohtana. 

kuva neuvottelupöydän äärellä keskustelevista henkilöistä

Resurssien raameissa kaikkia timanttisimpiakaan kehityksiä ei voida sisällyttää rajalliseen kuuden viikon kehitysjaksoon. Käräjillä voidaan esimerkiksi todeta, että isotöisempää hyvää ideaa olisi syytä vielä vaiheistaa ja jakaa selkeisiin osasiin, jotta ideoidun kokonaisuuden työstäminen voitaisiin aloittaa. Näin edistetään mallia, jossa laajempia kehityskokonaisuuksia saadaan valmiiksi useamman kehitysjakson kautta. Tällä toimintamallilla kuhunkin kehitysjaksoon saadaan mahdutettua mukaan myös pienempiä, mutta yhtä lailla tärkeitä toteutuksia. 

Vaikkei suunniteltua kehitysaihiota sisällytettäisi mukaan juuri seuraavaan kehitysjaksoon, ei idean eteen tehty suunnittelutyö silti koskaan mene hukkaan. Seuraavan syklin ulkopuolelle jääneitä aihioita voidaan nostaa jälleen tuleville käräjille, joko sellaisenaan tai edelleen muokattuna. Samalla tuetaan periaatetta jatkuvasta ja alati paranevasta kehitystyöstä.

Käräjien päätteeksi on selvillä seuraavaan kuuteen viikkoon mahtuva kehitysaihioiden nippu, joita lähdetään jälleen työstämään uuden syklin alkaessa. Kehitystyön rinnalla toistuu jälleen myös seuraavien käräjöitävien ideoiden suunnittelu ja muokkaaminen asiantuntijatiimeissä – asiakasarvo edellä.

 

Julkaisun kautta asiakkaillemme

 

Käräjien jälkeen toteutetaan prosessin asiakkaillemme näkyvin osa, eli edelliseltä kehitysjaksolta valmistuneiden töiden saattaminen osaksi Tampuuri-ohjelmistoa. Julkaisun sisällöstä tiedotamme aina erikseen asiakkaillemme avoimissa julkaisuwebinaareissa ja -koosteissa. 

Mikään osaksi Tampuuri-ohjelmistoa päätyvä kehitys ei ole – kattavan suunnittelu- ja prässäysvaiheen jälkeen – vapaamatkustajan asemassa. Vähäisiltä vaikuttavissa kehityksissäkin voi piillä voimaa esimerkiksi laajemman kokonaisuuden rakennuspalikkana tai nykyistä paremman teknologisen toteutuksen toteuttajana. 

Jaammekin siksi mielellämme tietoa julkaisuistamme sosiaalisessa mediassa, Eteisessä, Tampuurin päivitykset -sivulla sekä kustakin julkaisusta erikseen järjestettävissä webinaareissa. Toisaalta Eteisen Tampuuri päivitykset -sivulle tiedotetaan edelleen säännöllisesti esimerkiksi bugien korjauksista tai pikaisista parannuksista jo julkaistuihin osioihin. 

Uusimmista päivityksistä Tampuuriin saakin vaivattomimmin tietoa seuraamalla Tampuuria somessa ja säännöllisillä vierailuilla Eteisessä.

 

Hienoa, että kuljet mukana Tampuurin kehitysmatkalla!

 

Lue lisää tuote- ja muun palautteen hyödyntämisestä Visma Siriuksen sivuilta:

On tärkeää, että asiakaspalaute otetaan vakavasti ja sille myös tehdään jotain

Tampuuri logo
Tampuuri logo