Kunnossapidon PTS ja remonttihistoria Tampuurin avulla

Kunnossapidon PTS ja remonttihistoria -moduulin avulla otetaan kiinteistön korjaustarpeet huomioon kuntoarviossa sekä kymmeneksi vuodeksi eteenpäin tehtävässä Pitkän Tähtäimen Suunnitelmassa (PTS). Tampuurin Kunnossapito sisältää lueteltuna ne korjaustoimenpiteet, joita kiinteistössä joudutaan toteuttamaan tietyn aikajakson aikana. Tällä tavalla voidaan suunnitella jo etukäteen hankkeiden rahoitusta ja jakaa kunnossapidosta syntyvä taloudellinen rasite tasaisesti useammalle vuodelle.