Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistus kertoo lain määräämät tiedot taloyhtiöstä sekä sen kunnosta. Todistus on keskeinen asiakirja asuntokaupassa. Tampuurissa isännöitsijäntodistus hakee tietoa Tampuurin muista moduuleista ja kätevästi kaikki tiedot löytyvät ajantasaisina yhdestä järjestelmästä.

Isännöitsijäntodistus-moduuli hakee tietoa Tampuurin muista moduuleista ja toimiakseen se tarvitsee tuekseen kohderekisterin, osakerekisterin, sekä vastikereskontran. Edellisten lisäksi moduuli osaa hakea tietoa Osakaslainat-moduulista sekä lisätä liitteitä Dokumenttien hallinta-, Kunnossapidon PTS ja remonttihistoria-moduulista, joissa kerrotaan yhtiössä tehdyt ja tulevat korjaukset. Muutostöiden hallinta -moduulista se voi hakea valmistuneiden muutostöiden tiedot sekä liitteet huoneistokohtaisesti.

Tampuurin Isännöitsijäntodistuksesta on mahdollista luoda asiakaskohtaisia versioita, joissa todistuksen ulkoasua tai jopa tietosisältöä voidaan muokata tarpeeseen sopivaksi. Esimerkkinä tällaisesta muokkauksesta on kiinteistön isännöitsijäntodistus kiinteistöhuollon kilpailutukseen.