Selkeyttä asiakirjojen hallintaan

Dokumenttien hallinnan avulla ylläpidetään kohteisiin liitettyjä asiakirjoja. Ne voivat olla esimerkiksi piirustuksia, remonttien suunnitteludokumentteja tai hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjoja liitteineen.

Kohteille määritetään yhtenäinen kansiorakenne, jonka alle kohteisen dokumentit tallennetaan. Dokumenttien katseluun ja päivittämiseen voi määrittää erilaisia oikeuksia käyttäjäroolien mukaan.

Jos käytössä on asukas- tai osakassivut, asiakirjat linkittyvät automaattisesti myös asukkaiden, osakkaiden ja hallituksen käytettäviksi. Asiakirjoja hyödynnetään myös Tampuurin muissa moduuleissa, kuten isännöitsijäntodistuksen liitteenä.