Hyvillä digityökaluilla monet isännöitsijän ja huoltoyhtiön rutiinitehtävät hoituvat automaattisesti, ja aikaa vapautuu vaativampien tehtävien hoitamiseen. Digitaaliset työvälineet myös virtaviivaistavat isännöinnin prosesseja, jolloin kustannuksia säästyy ja työstä tulee mielekkäämpää. Yksi isännöinnin ja huollon tärkeimmistä tehtävistä on oikea-aikainen ja riittävä viestintä sekä hallituksen että asunto-osakeyhtiöiden asukkaiden ja osakkaiden suuntaan. Hyvä viestintä parantaa selvästi asiakkaiden tyytyväisyyttä, puhumattakaan siitä, että tehokas viestintä ehkäisee kommunikaatiokatkoksia ja niistä aiheutuvaa joskus runsastakin lisätyötä.

Pitkäaikainen kokemuksemme on tuonut meille kirkkaan näkemyksen siitä, miten digitalisaatio helpottaa ja tehostaa kiinteistönhallintaa. Tässä oppaassa tämä kokemus on tiivistetty muutamaan sivuun, joiden avulla toivomme sinun pystyvän hahmottamaan, miten digitaaliset järjestelmät voivat auttaa sinun yritystäsi.