Kulutusseuranta Tampuurin avulla

Kulutusseurannan avulla voidaan seurata esimerkiksi kiinteistön lämmön-, sähkön- tai vedenkulutusta. Seuranta on kiinteistökohtaista ja sykli voi olla kuukausitasoista.