Kiinteistöhuollon laadunhallinta Tampuurin avulla

Kiinteistöhuollon laadunhallinta -moduuli on kiinteistön Huoltokalenterin ja Käyttöpäiväkirjan laadunvarmistusta tukeva järjestelmä, jolla seurataan ja ohjataan kiinteistöhoitoyrityksen huoltosopimusten mukaista työskentelyä sekä siihen liittyviä laatutasoja. Laadunhallinnan avulla saadaan koottua yhteen sijaintiin palveluntuottaja- tai henkilötasolla huoltokalenterin toteutuminen ja käyttöpäiväkirjan täyttöaste. Kerätyllä tiedolla saadaan kasvatettua kiinteistöjen rakennusten ja rakennuskannan elinkaaren kestoa, jolloin energiahallinnan osalta mahdolliset kehitystarpeet nousevat paremmin esiin.