TAMPUURI-TUKI: Puh. (02) 721 1710

Energianhallinta on tätä päivää

Kiinteistöjen energiatehokkuudella on merkittävä vaikutus käyttökustannuksiin ja sitä kautta tuottavuuteen. Tampuurin energiahallintatyökalujen avulla energiatehokkuuden kehittämisestä tulee tavoitteellista toimintaa kun tuloksia seurataan uskottavin mittarein.

Tampuuri kulutusseurantapalvelun avulla kulutusten poikkeamiin pystytään reagoimaan nopeasti ja asetetut tavoitteet ovat varmemmin saavutettavissa.

Ohjaus- ja käyttötehtäviä ovat esimerkiksi:
- ilmanvaihdon, valaistuksen, yms. aikaohjaukset
- säädettävien suureiden asetusarvojen asettelu
- tarkasteltavien suureiden hälytysrajojen asettelu
- ilmamäärien säätäminen
- lämmitysverkoston perussäätö yms. työt jotka vaikuttavat sisäilmasto-olosuhteisiin

Kun kiinteistöautomaatiota käytetään tehokkaasti ja ohjataan sisäilmaolosuhteet todellisia käyttötarpeita vastaaviksi, niin voidaan saavuttaa jopa 10-30% energiasäästöt ilman erillisiä investointeja.

Tampuuriin voi automatisoida tarvittaessa kiinteistön kaikkien energialajien kulutusten ja kustannusten tiedonkeruun jopa tuntitasoisesti. Tampuurin avulla seurataan kiinteistöjen energiankulutuksia ja -kustannuksia, sekä niihin liittyvien tavoitteiden toteutumisia.

Ajantasainen ja luotettava informaatio tukee myös suurempien energiatehokkuusinvestointien suunnittelua ja toteutumien seurantaa. Mitä voidaan mitata, sitä voidaan kehittää.

Katso lisää tarjoamistamme energiamanageerauspalveluistamme.

ota yhteyttä transparent.jpg