TAMPUURI-TUKI: Puh. (02) 721 1710

Budjetointi haltuun

Toiminnan suunnittelun yksi tärkeä apuväline on budjetti. Toimintaa toteutetaan suunnitelmien pohjalta ja tuloksia verrataan suunnitelmiin erilaisten tarkkailuraporttien avulla. Suunnitelmia voidaan tarkentaa kauden aikana sekä tehdä korjaavia toimenpiteitä toiminnassa. Näin syntyy ympyrä, jossa vaiheina ovat suunnittelu, suunnitelmien toimeenpano ja toteutus sekä näiden vertaaminen suunnitelmiin. Tätä seuraa korjaavat toimenpiteet ja uusien suunnitelmien laatiminen.

Budjetin apuvälineenä käytetään usein edellisen vuoden kirjanpidon toteutuneita lukuja sekä kuluvan vuoden ennustetta. Budjettipohjaan syötetään kuluvan vuoden kirjanpidon toteutuneet luvut ja tehdään ennuste loppuvuodelle. Lisäksi verrataan edellisen vuoden kirjanpidon toteutuneita lukuja loppuvuoden ennusteeseen. Näiden pohjalta tehdään tulevan budjettikauden budjetti. Tampuurin massatyökaluilla voidaan käyttää toteumia ja edellisiä budjetteja sekä kiinteistön tiedoissa olevia numeerisia tietoja suoraan hyödyksi budjetointia tehdessä.

Budjettia voidaan käsitellä usealla eri tasolla, jolloin isännöinti hoitaa kiinteistökohtaisen budjetin osan ja konsernitasoisesti voidaan ajaa halutulla jaolla konsernikulut kiinteistöjen budjetteihin.

ota yhteyttä transparent.jpg

Ratkaisevia sovelluksia - Tyytyväisiä asiakkaita