TAMPUURI-TUKI: Puh. (02) 721 1710

Vuokratalojen kokonaisjärjestelmä

Vuokrataloyhtiöiden tehtävänä on pitää asunnot asuttuina, huolehtia asukastyytyväisyydestä sekä varmistaa kustannustehokkaasti kiinteistöjen arvon säilyminen.

Tampuuri tarjoaa tehokkaat prosessit asuttamiseen, vuokrahallintaan, asiakkuuden hoitoon, kiinteistöhallintaan ja asukkaan sähköisiin palveluihin. Kaikki nämä ovat yhdessä ja samassa järjestelmässä.

Asuttamisen prosessi pitää sisällään asuntojen markkinoinnin, hakemisen ja tarjoamisen sekä vuokrasopimuksen laadinnan ja mikä parasta vielä sähköisesti. Vuokrahallinta käynnistyy sopimuksesta.

Tampuurilla hoidetaan kaikki asumisen aikaiset palvelut kuten saunavuorot, autopaikat jne. Vuokrasopimuksen irtisanominen, joka voidaan tehdä asukkaan palvelukanavan kautta, käynnistää muuttoprosession asuntotarkastuksineen. Tänä päivänä asuntotarkastukset tehdään Tampuuri Tablet -sovelluksella.

Asukkailla on käytössä sähköinen palvelukanava, jonka kautta voi hoitaa asumisen aikaiset asiat mihin vuorokauden aikaan tahansa - esimerkiksi tehdä vika- ja muuttoilmoitukset, asuntovaihtohakemukset ja seurata omaa vuokravalvontaa.

Suunnitelmallisella kiinteistön ylläpidolla, kunnossapidolla ja energianhallinnalla kustannustehokkuuden lisäksi varmistetaan asumisviihtyvyys.

Johtamisen ja operatiivisen toiminnan apuvälineena on tehokas raportointi. Lisäksi Tampuurista on tehty lukuisia rajapintoja eri palvelutarjoajien järjestelmiin kuten Kelaan, perintäyrityksiin ja kirjanpito-ohjelmiin.

ota yhteyttä transparent.jpg