TAMPUURI-TUKI: Puh. (02) 721 1710

Pelastussuunnitelma aina ajan tasalla

Talokeskuksen pelastussuunnitelma on helppo päivittää sekä ylläpitää. Käytämme sen tekemisessä ja ylläpidossa Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmää. Selkeisiin ja laadukkaisiin pelastussuunnitelmiimme kuuluu aina kohdekohtainen turvallisuusraportti sekä turvapiirustukset.

Päivitettävyys ja ylläpidettävyys tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun etenkin useiden kiinteistöjen pelastussuunnitelmien ylläpitoon.

On järkevää antaa pelastussuunnitelman laadinta osaavan ammattilaisen käsiin. Jos kiinteistössäsi sattuu onnettomuus, on tärkeintä, että siellä asuvat tai työskentelevät ihmiset osaavat poistua hallitusti paikalta. Vahinkojen ennaltaehkäisy varmistaa liiketoimintasi jatkumisen keskeytymättä ja luo siten pohjan koko toiminnalle.

Kysy lisää pelastussuunnitelman laatimisesta kiinteistöllesi!

ota yhteyttä transparent.jpg