TAMPUURI-TUKI: Puh. (02) 721 1710

Ajantasaiset paikantamispiirustukset moneen käyttöön

Kirjallisen pelastussuunnitelman lisäksi kohteelle laaditaan aina turvapiirustukset, joita ovat pelastautumisohje- ja kohdepiirrokset. Pelastussuunnitelman laatimisen yhteydessä kiinteistön turvallisuutta lisäävät myös paloilmoitinkartastojen ym. paloteknisten dokumenttien päivitykset.

Samalla kohteille on laadittu myös muita kiinteistön hoitoa, huoltoa ja hallintaa helpottavia graafisia kuvadokumentteja kuten:

  • ulkoalueiden ja sisätilojen paikantamispiirustukset
  • tonttiopasteet
  • pysäköintialueiden kartat
  • tilahallinnan pohjapiirustukset ja vuokralaiskaaviot
  • paloilmoitinkartastot ja paloilmoittimen kohdekortit
  • savunpoistokaaviot.

Ajan tasalla olevat tilatiedot ja pohjapiirustukset ovat hyödynnettävissä erilaisissa rakennusten korjaus- sekä kunnossapitohankkeissa. Graafisia kuvadokumentteja pystyt hyödyntämään esimerkiksi kiinteistöhoidon kilpailuttamisessa sekä tilojen vuokraamisessa.

ota yhteyttä transparent.jpg