TAMPUURI-TUKI: Puh. (02) 721 1710

Kilpailuttaminen huoltokirjan avulla

Huoltoyritysten kilpailuttaminen on järkevää tehdä käyttämällä huoltokirjan tehtäväluetteloa pohjana. Näin taataan huoltosopimusten ja huoltokirjassa olevien tehtävien yhdenmukaisuus.

Talokeskus suorittaa huoltoyritysten kilpailuttamista, laatii tilaajan halutessa kilpailutuksessa tarvittavat asiakirjat ja tekee sopimukset.

Liike- ja toimistokiinteistöissä on yleistä, että huolto jaetaan perus- ja erikoishuoltoihin, jolloin kaikkien osapuolten kanssa tehdään omat sopimukset. Järjestely mahdollistaa kunkin osa-alueen toiminnan seuraamisen ja tarvittaessa palvelun toimittajan vaihtamisen. Talokeskus tekee tarjouksista yhteenvedon ja on tilaajan halutessa mukana jatkoneuvotteluissa puolueettomana osapuolena.

Asuintalokohteissa yleensä sama yritys hoitaa koko kiinteistönhoidon.

Tunnemme julkisten hankintojen kilpailumenettelyt ja toteutamme ne asiaan kuuluvalla tarkkuudella.

Keskustellaan yhdessä, mitkä ovat sinun kiinteistösi tarpeet oikeantasoisen ja -hintaisen huollon varmistamiseksi!

ota yhteyttä transparent.jpg