TAMPUURI-TUKI: Puh. (02) 721 1710

Huoltokirjan laadinta olemassa olevaan kiinteistöön

Rakennuslupaa vaativa korjaushanke edellyttää lain mukaan huoltokirjan laadintaa myös vanhalle kiinteistölle. Laki velvoittaa, että huoltokirja laaditaan sille rakennuksen osalle, jolle rakennuslupaa on haettu. Yleensä huoltokirja laaditaan rakennuslupakohteissa koko rakennukselle. Huoltokirja kannattaa perustaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa korjaushanketta suunniteltaessa. Korjaushankkeeseen liittyvät dokumentit kerätään Tampuurin dokumenttipankkiin, jossa ne ovat eri osapuolten nähtävissä.

Dokumentit pysyvät tallessa yhdessä paikassa myös korjaushankkeen valmistuttua. Tänne voit liittää myös PTS:n, pelastussuunnitelman ja muut olennaiset dokumentit. Huoltokirjaan voidaan viedä myös asukaskansio, jolloin se on tarvittaessa sieltä tulostettavissa uudelleen.

Kun jatkuva ylläpito ja huolto on hoidettu oikein, niin rakenneosien elinkaarta voidaan pidentää ja isoja korjaushankkeita viivyttää. Näin jää myös enemmän aikaa kerätä rahaa isoihin hankkeisiin, ja niiden suunnitelmallisuus paranee. Huoltokirja mahdollistaa sen, että voit seurata paremmin näiden tuiki tärkeiden huoltotoimien toteutumista.

ota yhteyttä transparent.jpg