TAMPUURI-TUKI: Puh. (02) 721 1710

Kulutusseurantapalvelulla suuria kustannussäästöjä

Kiinteistön lämmön-, sähkön- ja vedenkulutukset aiheuttavat noin 40 - 45 % kiinteistön ylläpitokustannuksista. Ilman aktiivisia toimia energiaa käyttäviin järjestelmiin pääsee helposti kehittymään vähitellen pahenevia ja vaikeasti havaittavia vikoja, jotka lisäävät energiankulutusta ja ylläpitokustannuksia.

Talokeskus on tuottanut kulutusseurantapalveluita kiinteistöille yli 30 vuoden ajan. Kiinteistöjä kulutusseurantapalvelussamme Tampuuri- järjestelmässä on useita tuhansia. Palvelua ja raportoinnin työkaluja on kehitetty jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Säännöllinen seuranta vähentää kulutuksia

Kulutusten hallitsemisen perusedellytys on säännöllinen kulutusten seuranta. Kulutustietoja pitää myös hyödyntää aktiivisesti, jotta niistä olisi hyötyä. Tilastolliset tutkimukset osoittavat, että säännöllisesti kulutuksiaan seuraavien kiinteistöjen kulutukset ovat noin 10 % pienemmät kuin muilla kiinteistöillä.

Uudis- ja saneerauskohteissa on tehokkaan energianseurannan lähtökohtana saada kulutusseuranta käynnistettyä heti alusta alkaen. Siksi mittausratkaisuihin on hyvä päästä vaikuttamaan niin aikaisin, kuin mahdollista. Tämä säästää kustannuksia ja lisätöitä käyttöönottovaiheessa.

Tärkeimmät kulutusseurannan hyödyt:

- kulutuspoikkeamien havaitsemisen kautta löydetyt laiteviat, vesivuodot, käyttöongelmat ja tätä kautta vahinkojen minimointi
- energiansäästöpotentiaalin havaitseminen
- asumisolosuhteiden optimointi
- kulutustottumuksiin vaikuttaminen
- talotekniikan laite- ja järjestelmäinvestointien päätöksenteon ja kannattavuuslaskennan tukena
- kulutustiedon liittäminen taloyhtiön muuhun toimintaan (toimintakertomus, talousarvio, asukastiedotukset, laskutus)
- kulutusseuranta kiinteistön käytön ja ylläpidon ohjauksen tukena, säätöjen optimointi

Tietojen kerääminen Tampuuri-järjestelmällä

Tampuurin Kulutusseurannan raportointiliittymästä saat käyttöösi monipuolisen raporttivalikoiman, kuten kulutusseurantaraportin, trendiraportteja ja toimintakertomusliitteen. Muita ominaisuuksia ovat mm. lukema- ja mittaritietojen selailu, automaattiraportit omaan sähköpostiin ja hälytystoiminnot. Vertailua helpottaa se, että käytössäsi on koko asiakaskuntamme kulutustietoihin perustuvat vertailutiedot.

Etäluennalla paremmin kiinni kulutuksiin

Kuukausitasoisen kulutusseurannan lisäksi seuranta voidaan etäluentapalvelulla toteuttaa tuntitason seurantana. Etäluenta mahdollistaa tarkemmat ja monipuolisemmat poikkeamahälytykset sekä nopeamman reagoinnin vikatilanteisiin. Tällä on suora vaikutus kiinteistön kustannuksiin, kun vikoihin ja turhiin kulutuksiin päästään puuttumaan hyvissä ajoin.

Talokeskuksen toteuttama etäluentapalvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja kustannustehokkaasti. Riippumatta käytettävistä laitteistoista tai paikkakunnasta, kiinteistön tuntikulutustiedot löytyvät aina yhdestä paikasta raportoinnin ollessa kattavaa ja yhdenmukaista.

ota yhteyttä transparent.jpg