TAMPUURI-TUKI: Puh. (02) 721 1710

Hälytys- ja analysointipalvelu osaksi kulutusseurantaa

Hälytyspalvelussa määritellään kohteille kiinteistökohtaiset kulutusten hälytysrajat. Hälytysrajat riippuvat kulutusseurannan tarkkuudesta ja seurattavista kulutuslajeista.

Hälytysrajat asennetaan kulutusten analysoinnin yhteydessä siten, että poikkeavat tilanteet saataisiin mahdollisimman tehokkaasti selville ja mahdollisen vikatapauksen vasteaika saataisiin minimoitua.

Hälytykset asetetaan välitettäväksi sähköpostitse kiinteistöhuoltoliikkeelle, isännöitsijälle tai muulle sovitulle osapuolelle jatkokäsittelyä varten. Määritetyn hälytysrajan ylittyessä järjestelmästä lähtee valitulle vastuutaholle automaattinen hälytys. Hälytysrajana voi olla esim. tietty ominaiskulutus, hetkellinen huipputeho/vesivirta tai pohjakulutustaso.

Analysointi

Analysointipalvelussa käydään vuosittain läpi kohteiden kulutustrendit, verrataan niitä vastaavien kiinteistöjen kulutusprofiileihin ja selvitetään syitä kulutuksen nousuun/laskuun. Tarvittaessa ehdotetaan energiatehokkuutta parantavia ratkaisumalleja ja mahdollisia lisäselvitystarpeita, kuten energiakatselmus, muut erillisselvitykset ja niihin liittyvät tarvittavat mittaukset. Tilanne raportoidaan tai käydään lävitse asiakkaan kanssa määräajoin mm. Kulutusseurannan raportointia hyödyntäen.

ota yhteyttä transparent.jpg