TAMPUURI-TUKI: Puh. (02) 721 1710

Energianhallinta on tätä päivää

Kiinteistöjen energiatehokkuudella on merkittävä vaikutus käyttökustannuksiin ja sitä kautta tuottavuuteen. Tampuurin energiahallintatyökalujen avulla energiatehokkuuden kehittämisestä tulee tavoitteellista toimintaa kun tuloksia seurataan uskottavin mittarein.

Tampuuri-kulutusseurantapalvelun avulla energiankulutuksen seuranta saadaan osaksi päivittäisiä käyttötoimintoja, jolloin kulutusten poikkeamiin pystytään reagoimaan nopeasti ja asetetut tavoitteet on varmemmin saavutettavissa.

Ohjaus- ja käyttötehtäviä ovat esimerkiksi:
- ilmanvaihdon, valaistuksen, yms. aikaohjaukset
- säädettävien suureiden asetusarvojen asettelu
- tarkasteltavien suureiden hälytysrajojen asettelu
- ilmamäärien säätäminen
- lämmitysverkoston perussäätö yms. työt jotka vaikuttavat sisäilmasto-olosuhteisiin

Kun kiinteistöautomaatiota käytetään tehokkaasti ja ohjataan sisäilmaolosuhteet todellisia käyttötarpeita vastaaviksi, voidaan saavuttaa jopa 10-30% energiasäästöt ilman erillisiä investointeja.

Tampuuriin voi automatisoida tarvittaessa kiinteistön kaikkien energialajien kulutusten ja kustannusten tiedonkeruun jopa tuntitasoisesti. Tampuurin avulla seurataan kiinteistöjen energiankulutuksia ja -kustannuksia, sekä niihin liittyvien tavoitteiden toteutumisia.

Ajantasainen ja luotettava informaatio tukee myös suurempien energiatehokkuusinvestointien suunnittelua ja toteutumien seurantaa. Mitä voidaan mitata, sitä voidaan kehittää.

Katso lisää tarjoamistamme energiamanageerauspalveluista.

ota yhteyttä transparent.jpg