TAMPUURI-TUKI: Puh. (02) 721 1710

Kiinteistöjohtamisella kehityksen kärkeen

Kiinteistöjohtaminen on parhaimmillaan ennakoivaa, suunnitelmallista ja kustannustehokasta toimintaa, jolla maksimoidaan kiinteistöomaisuuden tuotto, säilytetään arvo sekä saavutetaan korkea käyttäjätyytyväisyys.

Tampuurin kohteiden salkutus ja profiiliraportointi -sovellukset auttavat saavuttamaan nämä tavoitteet.

Kohteiden salkutus

Kohteiden salkutus on työkalu, jonka avulla kiinteistönomistajan kohdemassa salkutetaan ja analysoidaan ennalta määrättyjen tekijöiden (kysymyksien) perusteella. Näitä tekijöitä ovat muun muassa sijaintiin liittyvä tieto, kiinteistön tekninen kunto, tuottavuus ja energiatehokkuus. Tekijät määräytyvät pitkälti asiakkaan liiketoiminnan ja kiinteistöstrategian pohjalta. Kohteiden salkutus tarjoaa kiinteistönomistajalle päivitettyä tietoa kiinteistöjen nykytilasta, mitä voidaan käyttää esimerkiksi kiinteistöinvestoinneissa tai -realisoinneissa.

Kohteiden salkutuksen käytön edut

- asiakkaalle strategisesti tärkeiden ja merkittävien kiinteistöjen tunnistaminen (perustuen asiakkaan ydinliiketoimintaan ja arvoihin)
- "kiinteistöportfolion" järjestäminen asiakkaan näkökulmasta
- lopputuotteena paljon tärkeää informaatiota nopeasti ja pienellä panostuksella
- ylläpitokustannusten pienentäminen
- kiinteistöinvestointeja ja -realisointeja tukeva palvelu

Profiiliraportointi

Profiiliraportointi on osio, jolla seurataan kohteen tilannetta eri tunnuslukujen valossa verrattuna määriteltyyn verrokkikohdejoukkoon. Verrokkijoukoksi voi valita joko koko kohdemassan tai valitun kohdejoukon. Johdon raportointi on BI (Business Intelligence) tuote jolla pyritään organisaation oman, sisäisen numeerisen tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen. Profiiliraportointi -sovelluksen tavoite on kerätä yrityksen johtamisessa ja toiminnassa tarvittava keskeinen tieto, käsitellä ja jalostaa se, sekä jakaa tieto tarvitsijoille ja seurata tiedon vaikuttavuutta. Osion käyttö tukee päätöksentekoa, jotta yrityksen tavoitteet voivat toteutua.

ota yhteyttä transparent.jpg