TAMPUURI-TUKI: Puh. (02) 721 1710

Energianhallinta osaksi jokapäiväistä työtä

Kiinteistön asianmukaisella käytöllä ja ylläpidolla on oleellinen vaikutus energiankäytön tehokkuuteen. Kiinteistönhoidon ammattitaitoinen, aktiivinen ja motivoitunut henkilöstö on edellytys kiinteistön energiatalouden hallinnalle. Myös kiinteistön käyttäjät vaikuttavat siihen, kuinka paljon energiaa kuluu.

Kiinteistöjen energiatehokkuudella on merkittävä vaikutus käyttökustannuksiin ja sitä kautta tuottavuuteen. Energianhallintatyökalujen avulla energiatehokkuuden kehittämisestä tulee tavoitteellista toimintaa kun tuloksia seurataan uskottavin mittarein. Tampuuri kulutusseurantapalvelun avulla energiankulutuksen seuranta tuodaan osaksi päivittäisiä käyttötoimintoja, jolloin kulutusten poikkeamiin reagoidaan nopeasti ja asetetut tavoitteet saavutetaan varmemmin.

Käyttämällä kiinteistöautomaatiota tehokkaasti ja ohjaamalla sisäilmaolosuhteet todellisia käyttötarpeita vastaavaksi, voidaan saavuttaa jopa 10-30% energiasäästöt ilman erillisiä investointeja.

Tampuuriin voi automatisoida tarvittaessa kiinteistön kaikkien energialajien kulutusten ja kustannusten tiedonkeruun vaikka tuntitasoisesti. Useista kohteista huolehtivan ei tarvitse erikseen lukea kulutustietoja energiatoimittajien järjestelmistä tai laskuilta, vaan kaikki kulutustiedot löytyvät yhdestä järjestelmästä.

Tampuurin avulla seurataan kiinteistöjen energian kulutuksia ja kustannuksia, sekä niihin liittyvien tavoitteiden toteutumisia. Ajantasainen ja luotettava informaatio tukee myös suurempien energiatehokkuusinvestointien suunnittelua ja toteutumien seurantaa.

Katso lisää tarjoamistamme energiamanageerauspalveluista.

ota yhteyttä transparent.jpg