TAMPUURI-TUKI: Puh. (02) 721 1710

Asiakaspalvelu on kaiken ydin

Asiakaspalvelun ydinprosessin tarkoitus on hoitaa asiakaspalvelua laadukkaasti. Tämä ydinprosessi muodostuu useista osaprosesseista.
Asiakaspalvelussa pystytään toimimaan sitä tehokkaammin mitä helpompaa ja nopeampaa on tietojen löytäminen ja syöttäminen. Tehokkuuden myötä myös asiakastyytyväisyys kasvaa.

Tampuurin ytimenä on tehokkaat ja monipuoliset perusrekisterit, jotka sisältävät kohdetiedot, henkilö- sekä yritysrekisterin. Kaiken yläpuolella on monipuolinen käyttäjähallinta. Järjestelmä sisältää valmiit rajapinnat kirjanpitoon sekä taloautomaatioon.

Asiakaspalvelu on manageerauksessa hyvin moninaista toimintaa, joka pitää hallita:

Kiinteistöyhtiöiden isännöinti
- juridis-hallinnollinen osakeyhtiölain mukainen toimitusjohtajan vastuu
- tekninen isännöinti, jossa päävastuu on hoitokulujen kurissapito ja hoitopalvelujen osto
- yhtiöiden taloushallinto

Omistajan tilojen vuokraus- sekä osto- ja myyntitoiminta yhteistyössä omistajan kanssa
- kohteiden myynti ja ostaminen omistajan sijoitusstrategian mukaisesti
- vuokralaisten hankinta omistajan puolesta toimitiloihin ja asuntoihin

Omistajan kiinteistöomaisuuden taloushallinto
- mm. vuokrankanto, vakuudet, reskontra ja vastikkeiden maksatus
- tulosraportointi

Rakennuttamistoiminta
- yksittäisistä vuokraustoiminnan huoneistojen muutos- ja korjaustöistä koko kiinteistön perusparannuksiin

Kiinteistöjen toiminnallinen ja tekninen kehittäminen
- mm. kaavamuutokset, rakennuslupamuutokset, lisärakentaminen jne.

Kiinteistöarviointi
- Korjaus- ja kunnossapitosuunnitelmat sekä kustannusarviot.

Tampuurista löytyy tarvittavat sovellukset lähes kaikkien manageerauksen tehtävien hoitamiseen. Tampuurissa on myös tehokas viestintäjärjestelmä, jolla manageeraaja voi tiedottaa saman asian helposti asiakkaan Internet-sivuille, sähköpostikirjeenä, tulostaa tiedotteen ilmoitustaululle tai välittää tiedotteen jopa taloyhtiökohtaiseen tv-kanavaan. Yhdistettynä perustiedot tarjoavaan taloyhtiösivustoon tai hallituksen näkymään käytössäsi on kattavat työkalut joka toimintaan.

ota yhteyttä transparent.jpg