TAMPUURI-TUKI: Puh. (02) 721 1710

Energianhallinta on tätä päivää

Kiinteistöjen kulutusseuranta luo edellytykset tehokkaalle ja tavoitteelliselle energiankäytön hallinnalle. Seurannalla on mahdollisuus saada hyödyllistä tietoa kiinteistön energiankäytön jakaantumisesta, ajallisista vaihteluista ja energian vuotokohdista.

Kulutusseurannan hyödyt:

- tuottaa tiedon energiankulutuksen tasosta, jota voidaan verrata tavoitetasoon ja aiempien jaksojen kulutuksiin
- tuo esiin kiinteistön energiankulutuksen ongelmakohdat
- antaa tietoa tehtyjen energiantehostamistoimenpiteiden todellisista vaikutuksista kulutukseen
- antaa perusteita käyttökustannusbudjetointiin

Seurannan tuottamaa tietoa on helppo välittää myös kiinteistön käyttäjille, jolloin positiivinen palaute kannustaa toimimaan jatkossakin energiatehokkaalla tavalla.
Tampuuri kulutusseurantapalvelun avulla energiankulutuksen seuranta tuodaan osaksi päivittäisiä käyttötoimintoja, jolloin kulutusten poikkeamiin reagoidaan nopeasti ja asetetut tavoitteet saavutetaan varmemmin.

Käyttämällä kiinteistöautomaatiota tehokkaasti ja ohjaamalla sisäilmaolosuhteet todellisia käyttötarpeita vastaavaksi, voidaan saavuttaa jopa 10-30% energiasäästöt ilman erillisiä investointeja.

Tampuuriin voi automatisoida tarvittaessa kiinteistön kaikkien energialajien kulutusten ja kustannusten tiedonkeruun vaikka tuntitasoisesti. Useista kohteista huolehtivan ei tarvitse erikseen lukea kulutustietoja energiatoimittajien järjestelmistä tai laskuilta, vaan kaikki kulutustiedot löytyvät yhdestä järjestelmästä. Tampuurin käyttäjäoikeudet voidaan ohjata myös kiinteistöhuollon tai energia-asiantuntijan käyttöön. Kunnon työkaluilla energiatehokkuuden kehittäminen lähtee nopeasti liikkeelle ja tuottaa tulosta.

Katso myös energianhallintapalvelut isännöinnin tueksi.

ota yhteyttä transparent.jpg