TAMPUURI-TUKI: Puh. (02) 721 1710

Kiinteistöjen kulutusseuranta luo edellytykset tehokkaalle ja tavoitteelliselle energiankäytön hallinnalle

Kulutusseurannan avulla seurataan kiinteistön energiankulutuksia kuten sähkön, veden tai kaukolämmön kulutuksia. Seuranta voi olla asuntokohtaista, kiinteistön kuukausittaista tai jopa tuntitasoista seurantaa.

Kulutusseurannan hyödyt:
- tuottaa tiedon energiankulutuksen tasosta, jota voidaan verrata tavoitetasoon ja aiempien jaksojen kulutuksiin
- tuo esiin kiinteistön energiankulutuksen ongelmakohdat

Tampuurissa on huollolle työkalut energian ja veden kulutuksen seurantaan sekä analysointiin. Tampuurin avulla voidaan toteuttaa useita erilaisia mittauksien seurantoja. Monipuoliset raportointimahdollisuudet tukevat muita toimintoja kuten helpottavat talousarvion ja toimintakertomuksen kokoamista. Lisäksi kiinteistöjen vertailu on helppoa. Kulutusseurannan vertailumahdollisuus on joko oman ryhmän sisällä tai vastaavien kiinteistöjen välillä valtakunnallisesti

Kulutuslukematietojen syöttöjä voidaan tehdä joko tietokoneella tai mobiilisti suoraan kiinteistössä. Optimaalisen tasapainon löytämien energiatehokkuuden ja sisäilmaolosuhteiden välillä on avain käyttäjien viihtyvyyteen.

ota yhteyttä transparent.jpg