Visma Real Estate

Ota yhteyttä!
« Takaisin: Ajankohtaista

Oakhill Group ja Visma Real Estate yhteistyöhön tuottamaan digitaalisen viestinnän palveluita

23.8.2022

Oakhill Group ja Visma Real Estate yhteistyöhön tuottamaan digitaalisen viestinnän palveluita

Kumppanisopimuksen myötä Oakhill Group alkaa tarjota verkkosivustojen kehittämiseen ja Tampuuri-integraatioihin liittyviä verkkopalveluita, sekä monipuolisia digitaalisen markkinoinnin ja vastuullisuusviestinnän ratkaisuja Tampuurin sekä Hausvisen asiakkaille. Oakhill Group on kolmen valtakunnallisesti toimivan asiantuntijayrityksen muodostama konserni Lahdesta.

Kaikilla toimialoilla, myös kiinteistönhallinnassa ja isännöinnissä on omat erityispiirteensä, joiden kattava huomioiminen luo edellytykset erinomaiselle lopputulokselle, olkoonpa kyse verkkosivuprojektista, yrityksen digimarkkinointistrategiasta tai vastuullisuusohjelman laatimisesta. Nyt tehdyn kumppanisopimuksen myötä palvelut tuotteistetaan nimenomaisesti kiinteistöhallinnan ja isännöinnin tarpeita palveleviksi ratkaisuiksi ja palvelupaketeiksi.

 

Verkkosivustot, verkkokaupat ja digitaalisen asioinnin ratkaisut

 

Oakhill Groupiin kuuluva Tammi Digital Oy on jo toteuttanut useita Tampuuri -kiinteistöhallinnan ERP-ratkaisuun perustuvia integraatioita ja sitä hyödyttäviä verkkopalveluita eri asiakkaille.

Nyt allekirjoitetun kumppanisopimuksen myötä olemme sitoutuneet tuotteistamaan Tampuuriiin, ja tulevaisuudessa myös Hausviseen, hyvin integroituvia verkkosivustoja, joiden avulla mahdollistetaan ketterä ja kustannustehokas palvelukehitys.”, viitoittaa Tammi Digitalin toimitusjohtaja Manu Mesimäki.

 

Digitaalisen markkinoinnin palvelut – markkinointia palveluna

 

Oakhill Oy tuottaa monipuolisia digitaalisen markkinoinnin palveluita. Yhtiössä on kehitetty palvelumuotoilun menetelmiin perustuva toimintamalli, joka toimii pohjana sekä markkinointistrategian luomisessa että verkkosivustojen sisältö- ja konversiostrategialle.

Meidän slogan on Sales loves Marketing. Se on ajankohtaisempi kuin koskaan sillä yhä useammin myynti ja muu asiointia tapahtuu digitaalisesti verkkopalveluissa. Meidän tehtävämme on huolehtia, että palveluun löydetään ja että palvelun sisältö puhuttelee juuri kulloistakin kohderyhmää.”, kertoo Oakhillin toimitusjohtaja Marika Mesimäki. 

 

Vastuullisuus on strategiaa, tekoja ja viestintää

 

Oakhill Groupin kolmas yhtiö on vastuullisuusmuotoiluun erikoistunut Think Further Oy. Yhtiö auttaa organisaatioita oman vastuullisuusstrategian ja siitä johdettavan vastuullisuusohjelman toteuttamisessa. Koska vastuullisuus on jatkuvia tekoja ja niistä viestimistä, on harvassa organisaatiossa resursseja johtaa toimintaa ammattimaisesti. Think Further on kehittänyt vuokra vastuullisuuspäällikkö -palvelun, joka tarjoaa juuri tarvittavat resurssit kustannustehokkaana palveluna.

Kiinteistö- ja isännöintialaa kohtaan osoitetaan entistä suurempia vastuullisuusodotuksia, niin omistajilta, rahoittajilta kuin suoraan asiakkailtakin. Näiden odotusten tunteminen on ratkaisevaa, mikäli yhtiö haluaa menestyä ja täyttää asiakkaan tarpeet. Me olemme auttaneet useita yrityksiä tunnistamaan näitä odotuksia ja olemme luoneet keinoja vastata muuttuneeseen kysyntään.”, tarkentaa Think Furtherin toimitusjohtaja Joona Kallinen.

 

Visman partneriohjelma kerää yhteen erialojen toimijoita

 

Kumppaniohjelmamme on kasvanut tänään kolmella merkittävällä osa-alueella aiempaa monipuolisemmaksi. Tästä päivästä lähtien asiakkaamme voivat ratkaista niin verkkosivustoihin, markkinointiin kuin vastuullisuuteen liittyviä tarpeita kumppanimme avulla. Kumppanuus Oakhill Groupin kanssa tulee helpottamaan asiakkaidemme arkea sekä samalla edistämään kiinteistöalan digitalisaatiota.”, kommentoi kumppanuuspäällikkö Erkki Ahonen Visma Real Estate Oy:stä.

 

Oakhill Group on kolmen yrityksen muodostama konserni Lahesta

 

Toiminta on valtakunnallista ja sen palvelut kattavat laajasti kaikki digitaalisen markkinoinnin osa-alueet strategiatyöstä sosiaalisen median kanavien ylläpitoon ja verkkopalveluiden ketterään kehittämiseen.

Oakhill Groupin yhtiöiden palvelut, joita ovat:

  • Digitaalisen markkinoinnin palvelut (Oakhill Oy, www.oakhill.fi)
  • Verkkosivustojen ja digitaalisen asioinnin kehittäminen ja Tampuuri-integraatiot (Tammi Digital Oy, www.tammidigital.fi)
  • Yritysten vastuullisuuden kehittämiseen ja asiakkaiden vastuullisuusodotusten tunnistamiseen erikoistunut (Think Further Oy, www.thinkfurther.fi)

 

Lisätietoja:

 

Verkkosivustot, verkkokaupat ja digitaalisen asioinnin ratkaisut, sekä Tampuuri-integraatiot

Tammi Digital Oy

Manu Mesimäki
050 388 1000
manu.mesimaki@oakhill.fi

Digitaalista markkinointia palveluna

Oakhill Oy

Marika Mesimäki
041 454 1861
marika.mesimaki@oakhill.fi

Vastuullisuusohjelmat  ja -strategiat, vastuullisuusviestinnän palvelut
Think Further Oy

Joona Kallinen
050 350 3010
joona.kallinen@thinkfurther.fi

Visma Real Estate Oy,

Kumppanuuspäällikkö
Erkki Ahonen
040 746 3263
erkki.ahonen@visma.com

 

Tampuuri logo
Tampuuri logo